Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram zebrań

    13.09.2023r. o godz.16.30 (kl.1-3), o godz.17.00 (kl.4-8).
    13.12.2023r.
    13.03.2024r.
    08.05.2024r.


    2023-09-05 21:19:10