Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Innowacje

  Rok szkolny 2022/2023


  * By czas nie zaćmił i niepamięć. Poznajemy historię- rozwój, pasja, kreatywność.

  Autor: Magdalena Dobrian- Tyszkowska

   

  * Nowe przygody- poznamy zawody!

  Autor: Ewelina Mierzejewska, Paulina Gieża
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2021/2022


  * Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam.

  Autor: Natalia Strząbała, Karolina Lisowska

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2019/2020
   

  • Czytam z klasą, lekturki spod chmurki

  Autor: Jolanta Ślęzak

   

  • Szach i mat - zostań mistrzem szachów

  Autor: Anna Drzewiecka - Skowicka

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2018/2019

  • W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie

  Autor: Maria Nawrot

   

  • Język angielski śpiewająco

  Autor: Anna Drzewiecka-Skowicka

   

  • English is cool

  Autor: Justyna Czupryk

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2017/2018

  • Matematyka nie jest trudna

  Autor: Anna Drzewiecka-Skowicka

   

  • W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie

  Autor: Maria Nawrot

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2016/2017

  • Bądź cool, po(znaj) historię swojego regionu

  Autor: Elżbieta Radziewicz, Marzena Kotynia

   

  • Korygujemy wady postawy ciała

  Autor: Stanisława Szyndlarewicz, Jolanta Ślęzak

   

  • W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie

  Autor: Maria Nawrot

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2015/2016

  • Gmina Popielów- moja mała Ojczyzna

  Autor: Krystyna Weber, Elżbieta Habrych

   

  • Kto czyta książki, ten żyje podwójnie.(Umberto Eco) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i redagowania różnych form wypowiedzi

  Autor: Marzena Kotynia

   

  • Poznanie poprzez doświadczanie

  Autor: Mirela Kania

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2013/2014

  • Przyroda w oczach dziecka- cztery pory roku

  Autor: Beata Sowa

   

  • Pobawmy się językiem angielskim

  Autor: Ewa Gołębiowska

   

  • Zabawa jest nauką, nauka zabawą.(Glenn Doman) Teatr i drama na pozalekcyjnych zajęciach z języka angielskiego

  Autor: Justyna Czupryk

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok Szkolny 2012/2013

  • W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.(Rene Thom) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów zdolnych

  Autor: Maria Nawrot

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2011/2012

  • Jak mogę się nudzić, dopóki znam słowa.(Elias Canetti) Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania różnych form wypowiedzi

  Autor: Marzena Kotynia

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2009/2010

  • Ruch i muzyka- alternatywny sposób spędzania czasu wolnego podczas przerwy

  Autor: Stanisława Szyndlarewicz

   

  • Książka jest dobra na wszystko- rozbudzanie zamiłowań czytelniczych

  Autor: Jolanta Ślęzak, Krystyna Weber

   

  • Samorządni znaczy aktywni

  Autor: Sylwia Gallus, Beata Sowa

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rok szkolny 2008/2009

  • Wir spielen Theater- zabawa w teatr. Pozalekcyjne zajęcia z języka niemieckiego

  Autor: Elżbieta Radziewicz


  2017-09-02 11:27:45