do góryInscenizacja Szachy - królewska gra


  Na zakończenie dwuletniego Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego "EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE" uczniowie klasy 2, uczęszczający na zajęcia szachowe przygotowały inscenizację pt."Szachy - królewska gra". Zaproszone zostały dzieci z klasy 3 oraz uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Inscenizacja wywarła duże wrażenie i znaczna częśc dzieci była zainteresowana udziałem w zajęciach szachowych.

  Przez dwa lata na zajęcia uczęszczali uczniowie z kl. 2. Zajęcia były prowadzone w ramach wolontariatu przez nauczycielkę Annę Drzewiecką- Skowicką. Celem projektu było zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szachy są doskonałą formą stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci w wielu płaszczyznach. Nauka gry w szachy dostarczyła dzieciom rozrywki i zabawy.


  Galeria zdjęć:

  • Inscenizacja Szachy - królewska gra
  • Inscenizacja Szachy - królewska gra
  • Inscenizacja Szachy - królewska gra
  • Inscenizacja Szachy - królewska gra