do góryKomputery dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej


  Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego, dodatkowe środki pochodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

  Dzięki tej decyzji 110 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej otrzymało łącznie 800 komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt wykorzystywany będzie przez nauczycieli do prowadzenia edukacji on-line i zdecydowanie przyczyni się do poprawy komfortu i jakości prowadzenia zajęć zdalnych.

  Nasza szkoła została wyposażona w 8 laptopów plus licencje i pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość przekazanego sprzętu wynosi 38.171,27zł. 

  Zakup sprzętu nie tylko odciążył gminy finansowo i przyczynił się do ułatwienia pracy nauczycielom, ale zapewnił również stały kontakt nauczycieli z uczniami, w tym tak trudnym czasie.   


      


  Galeria zdjęć:

  • Komputery dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej