Komunikat Dyrektora

  Komunikat Dyrektora PSP Popielów

  Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od 25 marca 2020 roku kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych (zgodnie
  z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie od 25 marca 2020 r. działa według podanych poniżej zasad.

  1. Wymiana  informacji dzięki elektronicznemu dziennikowi UONET+, zapewniającemu stały kontakt pomiędzy wszystkimi stronami procesu dydaktycznego: uczniami, nauczycielami, rodzicami.

  2. Zmodyfikowany plan zajęć mający na uwadze równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie jego możliwości psychofizycznych i higienę umysłową ucznia (Na podstawie § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacju Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie... (Dz. U. poz. 493)).

  3. Zajęcia  zgodne z planem  lekcji prowadzone w oparciu o aplikację Google Classroom, dającą możliwość pracy zdalnej - wymiany spostrzeżeń uczniów
  z nauczycielem, załączania plików, wstawiania linków.

  4. Konsultacje telefoniczne dla uczniów prowadzone przez naszych nauczycieli:

      a) pomoc psychologiczna – piątek 14.00 – 17.00        

      b) pomoc pedagogiczna – poniedziałek, środa 14.00 – 16.00

      c) pomoc informatyczna – wtorek, czwartek 14.00 – 16.00 

  5.  Konsultacje telefoniczne/e-mailowe dla rodziców prowadzone przez wychowawców/nauczycieli przedmiotowców.

      a) środa 15.00 – 17.00

  Pomimo zastosowania nowych rozwiązań komunikacji (e-wiadomości, Classroom), nadal będą utrzymywane dotychczasowe formy  komunikacji, dopóki nowe rozwiązania nie zostaną dostatecznie opanowane przez uczniów.


  Z poważaniem;

  Ewelina Mierzejewska
  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie

   
   

    


  Galeria zdjęć: