Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Ogłoszenie - rekrutacja 2023/2024 (uczniowie zakwalifikowani do szkoły)

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działającej przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Zarządzenia Nr 0050/798/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 27.01.2023 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie
  Nr 14/2019/2020z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2023/2024 zostali do niej zakwalifikowani.

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 38 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 1 wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Zakwalifikowała do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2023/2024 39 kandydatów.

   


  Galeria zdjęć:

  • Ogłoszenie - rekrutacja 2023/2024 (uczniowie zakwalifikowani do szkoły)  2023-04-03