Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Podręczniki

  Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w następujące materiały: 

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  2. materiały ćwiczeniowe – w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  3. podręczniki lub materiały edukacyjne – w kwocie do wysokości:
   140 zł na ucznia w przypadku klasy IV;
   180 zł na ucznia w przypadku klas V i VI;
   250 zł na ucznia w przypadku klas VII i VIII;
  4. materiały ćwiczeniowe – w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia w przypadku klas IV–VIII.

   

  Nasza szkoła zakupuje zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń do klas I-III oprócz religii i języka mniejszości narodowej, na które dotacja nie jest przydzielona.

  Prosimy o dokupienie podręczników i zeszytów ćwiczeń:

  Klasa I

  Religia- Jesteśmy dziećmi Boga- Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole

  Język niemiecki-  Ich Und Du Neu 1- Wydawnictwo Szkolne PWN  + zeszyt ćwiczeń

  Klasa II

  Religia- Poznajemy naszego Boga- Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole

  Język niemiecki- Ich Und Du Neu 2- Wydawnictwo Szkolne PWN  + zeszyt ćwiczeń

  Klasa III

  Religia- Przyjmujemy Pana Jezusa- Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole

  Język niemiecki- Hallo Anna 3- Wydawnictwo LektorKlett  + zeszyt ćwiczeń

   

  W klasach IV-VII nasza szkoła zakupuje zestawy podręczników oprócz religii i języka mniejszości narodowej, na które dotacja nie jest przydzielona. W ramach przydzielonej dotacji na zeszyty ćwiczeń szkoła zakupuje cztery ćwiczenia do języka polskiego i matematyki w klasach IV-VI i cztery ćwiczenia do języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w klasach VII-VIII.

  Prosimy o dokupienie podręczników i zeszytów ćwiczeń:

  KLASA IV

  Język niemiecki „Wir smart 1”- wyd. LektorKlett- podręcznik i zeszyt ćwiczeń podstawowych

  Religia  „Zapowiedź zbawienia” (podręcznik)- Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

  Język polski 4. Ortografia (ćwiczenia)- wyd. GWO

  Przyroda 4- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Język angielski „English Class A1”- zeszyt ćwiczeń

  KLASA V

  Język niemiecki „Wir smart 2”- wyd. LektorKlett- podręcznik i zeszyt ćwiczeń podstawowych

  Religia  „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”. (podręcznik)- Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

  Język polski 5. Ortografia (ćwiczenia)- wyd. GWO

  Biologia 5- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Geografia 5- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Język angielski „English Class A1+”- zeszyt ćwiczeń

  KLASA VI

  Język niemiecki „Wir smart 3”- wyd. LektorKlett- podręcznik i zeszyt ćwiczeń podstawowych

  Religia  „Kościół wspólnotą zbawionych” (podręcznik)- Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

  Język polski 6. Ortografia (ćwiczenia)- wyd. GWO

  Biologia 6- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Geografia 6- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Język angielski „English Class A2”- zeszyt ćwiczeń

  KLASA VII

  Język niemiecki „Wir smart 4”- wyd. LektorKlett- podręcznik i zeszyt ćwiczeń podstawowych

  Religia  „Droga wspólnoty zbawionych” (podręcznik)- Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

  Geografia 7- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Fizyka 7 „To jest fizyka”- zeszyt ćwiczeń

  KLASA VIII

  Język niemiecki „www.weiterdeutsch 2”, wyd. LektorKlett- podręcznik i zeszyt ćwiczeń podstawowych

  Język niemiecki „Aha Neu” klasa 8- zeszyt ćwiczeń

  Religia  „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela” (podręcznik)- Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

  Geografia 8- zeszyt ćwiczeń- wyd. Nowa Era

  Fizyka 8 „To jest fizyka”- zeszyt ćwiczeń

  „Kalendarz ósmoklasisty. Język polski”- wyd. GWO

  „Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka”- repetytorium- wyd. Nowa Era

   


  Galeria zdjęć:

  • Podręczniki  2019-08-26 19:03:17