do góryPODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ


  Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w następujące materiały: 

   

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  2. materiały ćwiczeniowe – w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  3. podręczniki lub materiały edukacyjne – w kwocie do wysokości:
   140 zł na ucznia w przypadku klasy IV;
   180 zł na ucznia w przypadku klas V i VI;
   250 zł na ucznia w przypadku klas VII i VIII;
  4. materiały ćwiczeniowe – w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia w przypadku klas IV–VIII.

  W załącznikach listy podręczników i zeszytów ćwiczeń, które należy zakupić na rok szkolny 2021/2022.