Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ

  Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w następujące materiały: 

  1. Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  – wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;

  2. Podręczniki lub materiały edukacyjne:

  w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;

  w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;

  w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

  3. Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

  w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;

  w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.


  W załącznikach listy podręczników i zeszytów ćwiczeń, które należy zakupić na rok szkolny 2022/2023.


  Galeria zdjęć:

  • PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ


  Pliki do pobrania:


  2021-07-09