do góryRekrutacja- uczniowie przyjęci do szkoły na rok szkolny 2022/2023


     

    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działająca przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/609/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27.01.2022r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie Nr 14/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2022/2023 zostali do niej przyjęci.

    Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 30 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 1 wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Przyjęła do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2022/2023- 31 kandydatów.


    Galeria zdjęć:

    • Rekrutacja- uczniowie przyjęci do szkoły na rok szkolny 2022/2023