do górySamorząd uczniowski


    SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                 w roku szkolnym 2017/2018

  Janek Rambau- klasa VI- przewodniczący

  Laura Gallus- klasa VI- I zastępca przewodniczącego

  Joanna Piekarek- klasa V- II zastępca przewodniczącego

  Kamila Wereszczyńska- klasa V- sekretarz

  Emilia Szałach- klasa V- sekretarz

   

  Członkowie:

  Weronika Beck

  Barbara Bola

  Julia Derewlany

  Małgorzata Drozdowska

  Natalia Drozdowska

  Laura Głatki

  Ola Jaceniuk

  Ola Kaliszczak

  Żaklina Kansczyk

  Jakub Kokot

  Paweł Koliweszka

  Marcin Krzyżak

  Edyta Kupczyk

  Małgorzata Rambau

  Sara Reichert

  Monika Skulska

  Oliver Sowa

  Klaudia Stasch

  Jacek Tarnowski

  Emilia Ulbrich

  Barbara Wróbel

               

   HARMONIGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   

  Lp. TERMIN ZADANIA I FORMY REALIZACJI
  1. WRZESIEŃ  
  • Przygotowanie apelu rozpoczynającego rok szkolny 2016/2017
  • Przeprowadzenie kampanii wyborczej do RSU na wzór wyborów 
   do Rady Gminy
  • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
  • Opracowanie kalendarza roku szkolnego 2016/2017
  • Zamieszczenie informacji dotyczącej pracy SU na gazetce
    informacyjnej
  • Włączenie się do akcji charytatywnej ,,POMÓŻ I TY” 
   sprzedaż cegiełek
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  2. PAŹDZIERNIK

   

  • Apel przedstawiający Samorząd Uczniowski
  • Zapoznanie wszystkich uczniów z planem pracy 
   Samorządu Uczniowskiego
  • Przypomnienie regulaminu współzawodnictwa 
   klasowego SUPERKLASA
  • Zorganizowanie zbiórki: herbata i kakao 
  • Zorganizowanie ,,DNIA KLASOWYCH KOLORÓW”
  • Przygotowanie ,,Skrzynki życzeń”
  • Dzień Edukacji Narodowej- życzenia 
   dla wszystkich pracowników szkoły
  • Współudział w apelu z okazji ,,Dnia Papieskiego”
  • Wykonanie gazetki o tematyce jesiennej 
  3. LISTOPAD  
  • Zapalenie zniczy na grobach opuszczonych
    i zmarłych nauczycieli oraz pracowników szkoły i uczniów
  • Przeprowadzenie konkursu pt.
    ,,NAJŻYCZLIWSZY UCZEŃ/ UCZENNICA W KLASIE”
  • Aerobik dla uczniów raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Przeprowadzenie szkolnych wróżb andrzejkowych
  • Zorganizowanie szkolnej dyskoteki z okazji ANDRZEJEK
  • Przygotowanie ciepłej herbatki i kakao dla uczniów 
   - na trzeciej i czwartej przerwie lekcyjnej.
  • Włączenie się do akcji ,,Góra Grosza”
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  4. GRUDZIEŃ  
  • ,,CZAPKA MIKOŁAJA”- dzień bez odpytywania 
  • Zbiórka upominków i wręczenie ich 
   niepełnosprawnym uczniom naszej szkoły
  • Wykonanie gazetki o tematyce zimowej
  • Zorganizowanie konkursu ,,Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
  • Wystawa artystyczna prac uczniowskich
  • Wizyta w Urzędzie Gminy, spotkanie z wójtem i wręczenie
    ozdoby świątecznej Pani Dyrektor
    oraz Wójtowi Gminy Popielów 
  • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
   
   
  5. STYCZEŃ  
  • Aerobik raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Zorganizowanie dyskoteki karnawałowej
  • Przeprowadzenie konkursu pt.
    ,,Roztańczeni uczniowie”
    Taniec w wykonaniu uczniów - prezentacja na spotkaniu
    z babcią i dziadkiem
  • Spotkanie z Radą Rodziców
  • Zorganizowanie ,,DNIA BABCI I DZIADKA”
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  6. LUTY  
  • Wygłoszenie przez członka SU referatu na temat
    BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII ZIMOWYCH
  • Zorganizowanie apelu podsumowującego
   I półrocze roku szkolnego 2016/ 2017
  • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji
   oraz prymusów naszej szkoły
  • Zorganizowanie poczty walentynkowej
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  7. MARZEC  
  • Wykonanie gazetki o tematyce wiosennej
  • Zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny-
   -konkurs na ,,Zieloną wiosnę na głowach”
   -pokaz waszych talentów i zainteresowań
   -piknik
  • ,,Dzień Kobiet” gazetka z życzeniami 
   dla wszystkich dziewczyn i pań naszej szkoły
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  8. KWIECIEŃ  
  • Aerobik raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Wiosenne porządki w lasku
  • Przeprowadzenie konkursu 
   ,,NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”
  • Wystawa artystyczna prac uczniowskich
  • Złożenie życzeń i wręczenie pisanki wielkanocnej 
   Pani Dyrektor oraz Wójtowi Gminy
  • Wielkanoc- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  9. MAJ  
  • Zorganizowanie ,,DNIA KLASOWYCH KOLORÓW”
  • Współudział w przygotowaniu ,,Święta Rodziny”- festyn
  • Wycieczka rowerowa dla członków Samorządu Uczniowskiego
  • Przygotowanie Spotkania z Samorządami Uczniowskimi 
   naszej Gminy 
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  10. CZERWIEC  
  • Zorganizowanie DNIA DZIECKA
   (Mini Lista Przebojów, pokaz gaszenia ognia przez Straż Pożarną,
    Konkurencje Sportowe)
  • Podsumowanie prac SU w roku szkolnym 2016/2017
  • Sporządzenie sprawozdania z pracy SU
    w roku szkolnym 2016/2017
  • Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej
    pracę w drugim semestrze
  • Podsumowanie konkursu SUPERKLASA 
   - wręczenie pucharu i dyplomu
  • Wykonanie gazetki o tematyce wakacyjnej
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej