do górySamorząd uczniowski


    SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                 w roku szkolnym 2016/2017
   

  1. Laura Gallus - klasa V - przewodnicząca
  2. Małgorzata Rambau - klasa V - I zastępca przewodniczącej
  3. Barbara Bola - klasa V - II zstępca przewodniczącej
  4. Jakub Kokot - klasa VI b  - sekretarz
  5. Jacek Tarnowski - klasa VI b - sekretarz
  6. Oliver Sowa - klasa VI b - sekretarz
  7. Marcin Krzyżak - klasa VI b - sekretarz
    

   Członkowie:
  8. Beck Weronika - klasa IV

  9. Chaszczewski Bartłomiej - klasa V

  10. Drozdowska Małgorzata - klasa V

  11. Jaceniuk Aleksandra - klasa VI a

  12. Kansczyk Żaklina - klasa V

  13. Mielnik Karolina - klasa IV

  14. Piekarek Joanna - klasa IV

  15. Rambau Jan - klasa V

  16. Reichert Sara - klasa VI a

  17. Stasch Klaudia - klasa V

  18. Szałach Emilia - klasa IV

  19. Wereszczyńska Kamila - klasa IV

  20. Wróbel Barbara - klasa VI b

               

   HARMONIGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  NA ROK SZKOLNY 2016/2016

   

  Lp. TERMIN ZADANIA I FORMY REALIZACJI
  1. WRZESIEŃ  
  • Przygotowanie apelu rozpoczynającego rok szkolny 2016/2017
  • Przeprowadzenie kampanii wyborczej do RSU na wzór wyborów 
   do Rady Gminy
  • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
  • Opracowanie kalendarza roku szkolnego 2016/2017
  • Zamieszczenie informacji dotyczącej pracy SU na gazetce
    informacyjnej
  • Włączenie się do akcji charytatywnej ,,POMÓŻ I TY” 
   sprzedaż cegiełek
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  2. PAŹDZIERNIK

   

  • Apel przedstawiający Samorząd Uczniowski
  • Zapoznanie wszystkich uczniów z planem pracy 
   Samorządu Uczniowskiego
  • Przypomnienie regulaminu współzawodnictwa 
   klasowego SUPERKLASA
  • Zorganizowanie zbiórki: herbata i kakao 
  • Zorganizowanie ,,DNIA KLASOWYCH KOLORÓW”
  • Przygotowanie ,,Skrzynki życzeń”
  • Dzień Edukacji Narodowej- życzenia 
   dla wszystkich pracowników szkoły
  • Współudział w apelu z okazji ,,Dnia Papieskiego”
  • Wykonanie gazetki o tematyce jesiennej 
  3. LISTOPAD  
  • Zapalenie zniczy na grobach opuszczonych
    i zmarłych nauczycieli oraz pracowników szkoły i uczniów
  • Przeprowadzenie konkursu pt.
    ,,NAJŻYCZLIWSZY UCZEŃ/ UCZENNICA W KLASIE”
  • Aerobik dla uczniów raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Przeprowadzenie szkolnych wróżb andrzejkowych
  • Zorganizowanie szkolnej dyskoteki z okazji ANDRZEJEK
  • Przygotowanie ciepłej herbatki i kakao dla uczniów 
   - na trzeciej i czwartej przerwie lekcyjnej.
  • Włączenie się do akcji ,,Góra Grosza”
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  4. GRUDZIEŃ  
  • ,,CZAPKA MIKOŁAJA”- dzień bez odpytywania 
  • Zbiórka upominków i wręczenie ich 
   niepełnosprawnym uczniom naszej szkoły
  • Wykonanie gazetki o tematyce zimowej
  • Zorganizowanie konkursu ,,Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
  • Wystawa artystyczna prac uczniowskich
  • Wizyta w Urzędzie Gminy, spotkanie z wójtem i wręczenie
    ozdoby świątecznej Pani Dyrektor
    oraz Wójtowi Gminy Popielów 
  • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
   
   
  5. STYCZEŃ  
  • Aerobik raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Zorganizowanie dyskoteki karnawałowej
  • Przeprowadzenie konkursu pt.
    ,,Roztańczeni uczniowie”
    Taniec w wykonaniu uczniów - prezentacja na spotkaniu
    z babcią i dziadkiem
  • Spotkanie z Radą Rodziców
  • Zorganizowanie ,,DNIA BABCI I DZIADKA”
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  6. LUTY  
  • Wygłoszenie przez członka SU referatu na temat
    BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII ZIMOWYCH
  • Zorganizowanie apelu podsumowującego
   I półrocze roku szkolnego 2016/ 2017
  • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji
   oraz prymusów naszej szkoły
  • Zorganizowanie poczty walentynkowej
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  7. MARZEC  
  • Wykonanie gazetki o tematyce wiosennej
  • Zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny-
   -konkurs na ,,Zieloną wiosnę na głowach”
   -pokaz waszych talentów i zainteresowań
   -piknik
  • ,,Dzień Kobiet” gazetka z życzeniami 
   dla wszystkich dziewczyn i pań naszej szkoły
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  8. KWIECIEŃ  
  • Aerobik raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Wiosenne porządki w lasku
  • Przeprowadzenie konkursu 
   ,,NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”
  • Wystawa artystyczna prac uczniowskich
  • Złożenie życzeń i wręczenie pisanki wielkanocnej 
   Pani Dyrektor oraz Wójtowi Gminy
  • Wielkanoc- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  9. MAJ  
  • Zorganizowanie ,,DNIA KLASOWYCH KOLORÓW”
  • Współudział w przygotowaniu ,,Święta Rodziny”- festyn
  • Wycieczka rowerowa dla członków Samorządu Uczniowskiego
  • Przygotowanie Spotkania z Samorządami Uczniowskimi 
   naszej Gminy 
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej
  10. CZERWIEC  
  • Zorganizowanie DNIA DZIECKA
   (Mini Lista Przebojów, pokaz gaszenia ognia przez Straż Pożarną,
    Konkurencje Sportowe)
  • Podsumowanie prac SU w roku szkolnym 2016/2017
  • Sporządzenie sprawozdania z pracy SU
    w roku szkolnym 2016/2017
  • Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej
    pracę w drugim semestrze
  • Podsumowanie konkursu SUPERKLASA 
   - wręczenie pucharu i dyplomu
  • Wykonanie gazetki o tematyce wakacyjnej
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
  • Redagowanie notatek do kroniki szkolnej