Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Nasi wychowawcy i nauczyciele

   

  NASI WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE

  ROK SZKOLNY 2022/2023


  MGR EWELINA MIERZEJEWSKA - DYREKTOR SZKOŁY, PEDAGOG SPECJALNY

  MGR MARIA NAWROT - Z-CA DYREKTORA SZKOŁY, WYCH. KL.IV B, NAUCZYCIELKA MATEMATYKI

  MGR KRYSTYNA WEBER - WYCH. KL. I A , NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, PLASTYKI , INFORMATYKI , PEDAGOG SPECJALNY

  MGR PAULINA GIEŻA - WYCH. KL. I B, NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ , LOGOPEDA

  MGR BEATA SOWA - WYCH. KL. II A, NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ , TECHNIKA

  MGR JOLANTA ŚLĘZAK - WYCH. KL. II B , NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ , OPIEKUNKA W ŚWIETLICY

  MGR KAROLINA LISOWSKA - WYCH. KL. III A , NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OPIEKUNKA W ŚWIETLICY

  MGR ELŻBIETA HABRYCH - WYCH. KL. III B , NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ , INFORMATYKI

  MGR JUSTYNA CZUPRYK - WYCH. KL. IV A , NAUCZYCIELKA J.ANGIELSKIEGO, DORADZTWA ZAWODOWEGO

  MGR SYLWIA GALLUS – WYCH. KL. V A , NAUCZYCIELKA J.NIEMIECKIEGO , HISTORII I KULTURY NIEMIEC

  MGR KATARZYNA SŁOWIKOWSKA - WYCH. KL. V B , NAUCZYCIELKA J.POLSKIEGO

  MGR MAGDALENA DOBRIAN-TYSZKOWSKA - WYCH. KL. VI ,NAUCZYCIELKA HISTORII , WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

  MGR LIDIA MENCEL - WYCH. KL. VII , VIII B, NAUCZYCIELKA BIOLOGII, CHEMII, PRZYRODY ,

  MGR ANNA DRZEWIECKA-SKOWICKA - WYCH. KL. VIII A, NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, INFORMATYKI

  MGR ANNA ANTCZAK - PEDAGOG , LOGOPEDA , NAUCZYCIELKA MUZYKI

  MGR BRONISŁAWA BIEL – NAUCZYCIELKA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO, BIBLIOTEKARKA, PEDAGOG SPECJALNY

  MGR JOLANTA BUKOWY - NAUCZYCIELKA J.POLSKIEGO

  MGR PAWEŁ CHAMOT - NAUCZYCIEL WYCH. FIZYCZNEGO , TECHNIKI , OPIEKUN W ŚWIETLICY

  MGR AGNIESZKA GRUCA - NAUCZYCIELKA WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE W KL. VA

  KS. ALOJZY JEZUSEK - NAUCZYCIEL RELIGII

  MGR BEATA KOŁODZIEJ - NAUCZYCIELKA FIZYKI

  KS. ENEASZ KOWALSKI - NAUCZYCIEL RELIGII

  MGR EDYTA MACIOSZEK - NAUCZYCIELKA GEOGRAFII , HISTORII

  MGR TERESA MAINUSZ - NAUCZYCIELKA RELIGII , WDŻ

  MGR WIESŁAW MOŹDZIOCH - NAUCZYCIEL MATEMATYKI

  MGR ELŻBIETA RADZIEWICZ - NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO , HISTORII I KULTURY NIEMIEC

  MGR NATALIA STRZĄBAŁA – PEDAGOG SPECJALNY

  MGR STANISŁAWA SZYNDLAREWICZ - NAUCZYCIELKA WYCH. FIZYCZNEGO, EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

  MGR TERESA WEBER - NAUCZYCIELKA PLASTYKI , PEDAGOG SPECJALNY , OPIEKUNKA W ŚWIETLICY

  MGR ALEKSANDRA WENGER - NAUCZYCIELKA WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE W KL. VI , PEDAGOG SPECJALNY

  MGR MONIKA WODIANY – PSYCHOLOG


   


  2020-10-19