do górySamorząd uczniowski


    SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     w roku szkolnym 2018/2019

  Przewodniczący-  Koliweszka Paweł

  I zastępca przewodniczącego- Gallus Laura

  II zastępca przewodniczącego- Sowa Oliver

  III zastępca przewodniczącego- Bola Barbara

  Sekretarze: Reichert Sara, Rambau Jan, Kociok Dawid

  Członkowie:

  Sowa Milena

  Rambau Małgorzata

  Szaszowska Karina

  Beck Weronika

  Wereszczyńska Kamila

  Jaceniuk Ola

  Derewlany Julia

  Głatki Laura

  Kaliszczak Ola

  Kupczyk Edyta

  Kaliszczak Julia

  Kansczyk Żaklina

  Ulbrich Emilia

  Wróbel Natalia

  Stasch Klaudia

  Drozdowska Natalia

  Drozdowska Małgorzta

  Szałach Emilia

  Pekar Joanna

               

   HARMONIGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   

  Lp. TERMIN ZADANIA I FORMY REALIZACJI
  1. WRZESIEŃ
  • Przygotowanie apelu rozpoczynającego rok szkolny 2018/2019
  • Przeprowadzenie kampanii wyborczej do RSU na wzór wyborów do Rady Gminy
  • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
  • Opracowanie kalendarza roku szkolnego 2018/2019
  • Zamieszczenie informacji dotyczącej pracy SU na gazetce informacyjnej
  • Przygotowanie słodkiego upominku dla każdego chłopaka w szkole.
  2. PAŹDZIERNIK
  • Apel przedstawiający Samorząd Uczniowski
  • Zapoznanie wszystkich uczniów z planem pracy Samorządu Uczniowskiego
  • Przypomnienie regulaminu współzawodnictwa klasowego SUPERKLASA
  • Zorganizowanie ,,DNIA KLASOWYCH KOLORÓW”
  • Przygotowanie gazetki z okazji ,,Dnia Papieskiego”
  • Wykonanie gazetki o tematyce jesiennej
  3. LISTOPAD
  • Przeprowadzenie aerobiku dla uczniów- raz w tygodniu na długiej przerwie
  • Przeprowadzenie szkolnych wróżb andrzejkowych w klasach I- III
  • Zorganizowanie szkolnej dyskoteki z okazji ANDRZEJEK, przeprowadzenie wróżb andrzejkowych, konkursy
  • ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia’’ - przygotowanie tańca z misiami dla dzieci na 15- minutowych przerwach lekcyjnych
  • Przygotowanie ciepłej herbatki dla uczniów- na trzeciej i czwartej przerwie lekcyjnej.
  4. GRUDZIEŃ
  • ,,Dzień czapki Mikołajowej”- dzień bez odpytywania- odwiedziny św. Mikołaja z asystą
  • Wykonanie gazetki o tematyce zimowej
  • Zorganizowanie konkursu ,,Najpiękniejsza  świąteczna sala lekcyjna”
  • Pomoc w przygotowaniu kiermaszu świątecznego
  5. STYCZEŃ
  • Zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla klas I- VIII- zabawa odbędzie się podczas godzin lekcyjnych
  • Wygłoszenie przez członka SU referatu na temat BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII ZIMOWYCH
  • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji (zdjęć) oraz prymusów naszej szkoły – sporządzenie sprawozdania z pracy SU
  • ,,Dzień kolorowych skarpetek”
  6. LUTY
  • Zorganizowanie poczty walentynkowej
  • ,,Walentynkowy aerobik”- wszyscy ubierają się na czerwono- przygotowanie serduszek dla każdego ucznia
  7. MARZEC
  • Wykonanie gazetki o tematyce wiosennej
  • Zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny--pokaz talentów uczniów i ich zainteresowań -ognisko dla klas I- VIII
  • ,,Dzień Kobiet” gazetka z życzeniami dla  wszystkich dziewczyn i pań naszej szkoły- Słodki upominek dla każdej pani małej i dużej
  • ,,Dzień ELEGANCJI ” wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele ubierają się odświętnie
  8. KWIECIEŃ
  • Wiosenne porządki w lasku
  • Upieczenie babek wielkanocnych przez każdą klasę, wystawa i degustacja na korytarzu szkolnym
  • ,,Kolorowy zawrót głowy” ubieramy się w kolorach tęczy
  9. MAJ
  • Wycieczka rowerowa dla członków Samorządu Uczniowskiego
  • Zorganizowanie ,,DNIA JEDNEGO KOLORU”
  • Przygotowanie upominków dla rodziców z okazji ich święta
  10. CZERWIEC
  • Zorganizowanie DNIA DZIECKA (Festyn rodzinny)
  • Podsumowanie prac SU w roku szkolnym 2018/2019
  • Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2018/2019
  • Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w drugim semestrze
  • Wykonanie gazetki o tematyce wakacyjnej
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego