do góryEdukacja przez szachy w szkole


  Od 1 września 2017r. nasza szkoła przystąpiła do projektu Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez  szachy  w szkole". W ramach wolontariatu przeznaczono 1 godzinę lekcyjną tygodniowo na zajęcia szachowe przez 2 lata w klasie 1.  Szkoła otrzymała bezpłatnie sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna  Pomysłodawczynią przystąpienia do projektu i prowadzącą zajęcia jest p. Anna Drzewiecka-Skowicka, która w ramach projektu uczestniczyła w szkoleniach  szachowo – metodycznych i posiada certyfikat Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
  Cele i założenia główne Ogólnopolskiego Projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”:
  Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
  Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień, bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania.


  Galeria zdjęć:

  • Edukacja przez szachy w szkole