do góryOgłoszenie - rekrutacja 2022/2023 (uczniowie zakwalifikowani do szkoły)


  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, powołując się na wyniki pracy Komisji Rekrutacyjnej działającej przy PSP Popielów, działającej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r, poz. 1148 z póź. zm.), Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Zarządzeniem Nr 0050/609/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 26.01.2021r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie
  Nr 14/2019/2020z dnia 4 lutego 2020 r. informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2022/2023 zostali do niej zakwalifikowani.

   

  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 29 zgłoszeń kandydatów do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły i 2 wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu. Zakwalifikowała do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie na rok szkolny 2022/2023 31 kandydatów.


  Galeria zdjęć:

  • Ogłoszenie - rekrutacja 2022/2023 (uczniowie zakwalifikowani do szkoły)


  Pliki do pobrania: