Program stypendialny dla klas ósmych

    W celu wsparcia uczniów i ich rodziców wiele organizacji rządowych, pozarządowych, fundacji przyznaje  stypendia. Warto bowiem zadbać o jak najlepszy rozwój dziecka i jego wykształcenie. To skarb całego społeczeństwa, czyli zysk dla nas wszystkich.
     
    Proszę zapoznać się z kryteriami przyznawania stypendium, o którym mowa w podanym poniżej linku. Być może, Państwa dziecko otrzyma takie wsparcie. Proszę spróbować!

    Galeria zdjęć: